Tel. +48 883346027

Lista Mieszkań

MIESZKANIE

LOKALIZACJA

POWIERZCHNIA

CENA

STATUS

1A

parter

33,55

101.000,00

Sprzedane

2A

parter

53,74

150.000,00

Sprzedane

3A

parter

42,43

123.000,00

Sprzedane

4A

parter

67,65

185.000,00

Sprzedane

5A

parter

33,2

100.000,00

Sprzedane

6A

parter

76,43

200.000,00

Sprzedane

7A

parter

85,77

214.425,00

Sprzedane

8A

I piętro

33,55

125.000,00

Sprzedane

9A

I piętro

54,4

174.000,00

Sprzedane

10A

I piętro

43,09

142.000,00

Sprzedane

11A

I piętro

67,65

216.000,00

Sprzedane

12A

I piętro

33,20

116.000,00

Sprzedane

13A

I piętro

76,43

238.000,00

Sprzedane

14A

I piętro

85,77

248.733,00

Sprzedane

15A

II piętro

33,55

108.000,00

Sprzedane

16A

II piętro

54,74

162.000,00

Sprzedane

17A

II piętro

42,99

133.000,00

Sprzedane

18A

II piętro

67,65

196.000,00

Sprzedane

19A

II piętro

33,20

109.000,00

Sprzedane

20A

II piętro

76,43

223.000,00

Sprzedane

21A

II piętro

85,77

237.000,00

Sprzedane

22A

poddasze

62,43

171.627,50

Sprzedane

23A

poddasze

66,51

195.000,00

190.000,00

Sprzedane

24A

poddasze

75,86

216.000,00

200.000,00

Sprzedane

25A

poddasze

41,52

139.000,00

121.000,00

Sprzedane

26A

poddasze

90,11

288.000,00

245.000,00

Sprzedane

27A

poddasze

61,23

177.000,00

Sprzedane

MIESZKANIE

LOKALIZACJA

POWIERZCHNIA

CENA

STATUS

1B

parter

85,67

231.000,00

Sprzedane

2B

parter

75,72

204.000,00

Sprzedane

3B

parter

51,76

160.000,00

Sprzedane

4B

parter

60,72

172.000,00

Sprzedane

5B

parter

50,78

147.000,00

Sprzedane

6B

I piętro

85,67

252.726,50

Sprzedane

7B

I piętro

75,72

229.000,00

Sprzedane

8B

I piętro

51,76

165.632,00

Sprzedane

9B

I piętro

60,72

194.000,00

Sprzedane

10B

II piętro

50,78

163.000,00

Sprzedane

11B

II piętro

85,67

248.000,00

Sprzedane

12B

II piętro

75,72

215.802,00

Sprzedane

13B

II piętro

51,76

158.000,00

Sprzedane

14B

II piętro

60,72

183.000,00

Sprzedane

15B

II piętro

50,78

156.000,00

Sprzedane

16B

poddasze

61,33

190.000,00

176.000,00

Sprzedane

17B

poddasze

88,94

285.000,00

231.000,00

Sprzedane

18B

poddasze

60,10

180.000,00

162.000,00

Sprzedane

19B

poddasze

75,18

214.000,00

197.000,00

Sprzedane

20B

poddasze

34,96

120.000,00

115.000,00

Sprzedane